Početna

Suprotno od uobičajene odlike sremačkog mentaliteta da “ponekad nećemo ni kako mi hoćemo” 2007. godine okupila se u Rumi grupa od dvadesetak viđenih ljudi u svojim profesijama sa jasnom željom i htenjem da se priključe svetskoj porodici Rotarijanaca i da kroz druženje i služenje učine ponešto za opšte dobro u svojoj sredini, ali i na širem planu. Za tako nešto bili su do pola kvalifikovani jer u druženju, pretežno veselom, neguju dugu i uspešnu tradiciju ovog kraja, izražavajući pri tome spremnost da se potvrde i u služenju, računajući na svoje široko srce i otvorenu dušu i dakako na svoju poziciju u društvu.

Već od samog registrovanja Rotari kluba Ruma u osnivanju, kao Udruženja građana 29. maja 2007. godine, uz saradnju i podršku kumovskog Rotari kluba Sremska Mitrovica, kroz upoznavanje sa azbukom Rotarija, započelo se i sa prvim akcijama. Već u julu mesecu renovirana je Rumska vodica (Devojački izvor) koji su još početkom 20. veka uradile žene rumskih zanatlija i preduzetnika označavajući ovo mesto u Borkovcu kao buduće omiljeno izletište Rumljana. Iste godine smo, po ugledu na kumovski klub, letovanjem za dve osobe nagradili Đaka generacije u rumskoj Gimnaziji, organizovali prikupljanje nošene ali i nove odeće i obuće za Rome koji žive u neuslovnom naselju, da bi smo potkraj godine organizovali podelu novogodišnjih paketića za romsku decu u gradu i selima opštine. Uz prigodnu Novogodišnju predstavu Gradskog pozorišta, mališanima je tada podeljeno 380 paketića. Ovako bogata pripravnička godina odredila je meru i tempo naših aktivnosti u narednom periodu, a posebno posle 11. novembra 2008. kada smo i zvanično primljeni u Rotary International.

Tako je naša Ruma, koja je i vašarska i festivalska i tamburaška, postala i rotarijanska, preopoznatljiva po klubu koji je već u startu potvrdio osnovne principe ove svetske organizacije.

Naš najznačajniji projekat je rekonstrukcija i obnova jedinstvenog spomenika “Kipovi” kraj puta Ruma-Irig, počev od inicijative, preko nalaženja partnera, do novčanog učešća u finansiranju radova. Reč je o spomen obeležju koje su Rumljani podigli 1796. godine u znak zahvalnosti što je Ruma pošteđena od kuge koja je prepolovila broj stanovnika Iriga i još nekih fruškogorskih mesta. Partneri kluba u tom poslu bili su Pokrajinski sekretarijat za kulturu Vlade APV, Opština Irig i Udruženje likovnih stvaralaca Rume.

Naše ostale aktivnosti mozete pogledati ovde.